Mút bọc tai nghe beats studio3, studio2 – màu USA

349,000